Menu
Strona głowna  /  Program matematyczny
Program matematyczny

 

      

 

MIEJSKI PROGRAM JAKOŚCIOWY

"BAWIĘ SIĘ I LICZĘ"

 

Nauczyciel realizujący program:

mgr Iwona Górska- Majkrzak

 

Program jakościowy „Bawię się i liczę” skierowany jest do dzieci 4 -5 –letnich. Uczestnicy programu są wyłonieni na podstawie obserwacji i diagnozy przeprowadzonej w poszczególnych grupach wiekowych. 

   

Założenia programu obejmują:

- zdobywanie kompetencji matematycznych w toku zabawy,

- rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych na bazie naturalnych sytuacji życiowych.

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE                                                                                                                                                                                                  

Dzieci:

- Posługują się słowami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni: na, pod, obok, za,

- Orientują się w schemacie własnego ciała,

- Wychwytują powtarzające się sekwencje,

- Poznają charakterystyczne cechy figur w praktycznym działaniu,

- Skupiają uwagę na tym, co trzeba zapamiętać,

- Mierzą długość, wielkość, ciężar i ilość,

- Kształtują umiejętność liczenia obiektów,

- Tworzą zbiory przedmiotów ze względu na wybrane cechy, 

- Posługują się liczebnikami,

- Klasyfikują przedmioty według określonej cechy,

- Porównują liczebność zbiorów,

- Świadomie posługują się określeniami oznaczającymi położenie przedmiotów

w przestrzeni, określającymi zależności czasowe: dzisiaj, wczoraj, jutro.

 

METODY I FORMY PRACY

 

Metody czynne:

- metoda samodzielnych doświadczeń,

- metoda zadań stawianych dzieciom przez nauczyciela,

- metoda ćwiczeń, która prowadzi do utrwalania pojęć i umiejętności.

 

Metody oglądowe:

- obserwacja i pokaz

 

Metody słowne:

- zagadki, objaśnienia i instrukcje

 

Formy pracy:

- zabawowo-zadaniowa

- praca indywidualna i w zespole

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA

 

Program „Bawię się i liczę” opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę i działaniu za pomocą konkretów i praktycznych ćwiczeń. Wprowadza on treści matematyczne

z elementami ruchu, które sprzyjają rozwijaniu wszystkich funkcji motorycznych

i uczą dzieci matematyki w sposób przyjemny.

 

Treści kształcenia zostały ujęte wokół następujących zagadnień tematycznych:

- Rytmy i rytmiczna organizacja czasu,

- Kształty i figury,

- Klasyfikacja,  

- Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw,

- Chcę i potrafię zapamiętać,

- Tworzenie zbiorów równolicznych i różnolicznych,

- Wielkość, ciężar, długość.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2017-09-19