Menu
Strona głowna  /  Aktualności
 
 
WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKOLA
 
 
 
DRODZY RODZICE!
 
 
03.06.2022 (piątek) od godziny 15.30
w naszym przedszkolu odbędzie się Festyn pod hasłem "Święto Rodziny".
W programie przewidziane są między innymi: malowanie twarzy,
zabawy z animatorami, zwierzątka z balonów, kiermasz ciast.
 

Rozstrzygnięcie konkursu Wiedzy

o Szczecinie

 

Grupa IV „Nutki”

Miejsce I  Jakub Sikora

Miejsce II Leonard Grygorcewicz

Miejsce III Franciszek Czarnowski

Wyróżnienia: Tomasz Jabłoński, Sandra Kubiak, Tymon Malczewski, Adam Sejbuk, Jan Sejbuk, Zlata Plokhotniuk

 

Grupa V „Biedronki”

Miejsce I Magdalena Borowicz

Miejsce II Oliwia Bulak i Sofiia Kit

Miejsce III Kacper Grubiak

Wyróżnienia: Bruno Matwijów, Aleksander Grzegorzewski, Lena Augustyn, Anna Zalvovska

 

 

Grupa VII „Marynarze”

Miejsce I Lena Żamoić, Tymon Wereszczyński, Maja Olszewska

Miejsce II Filip Gryczyński

Miejsce III Szynom Lemierz

Wyróżnienie: Emilia Małaszczuk, Aurora Ozden

Gratulujemy !

Lista dzieci przyjetych do PP-32 na rok szkolny 2022/2023

Andrzejewska Zuzanna

BANASIAK HELENA EMILIA

Białek Jakub Wojciech

Błotniak Linda Kinga

Chlebowska Alicja

Gabryszewska Nadia

Gębala Jaśmina Rachel

Gieniusz Stanisław

Halaburda Nikita Voidak

HOROBETS MATVII

Horova Miia

HOROVYI MATWII

Huleha Danyil

Iwańska Matylda Małgorzata

Jakubowski Antoni Ignacy

Kaźmierczak Grzegorz Ireneusz

Kharchuk ANASTASIIA

Kopeć Wojciech

KOT MIKOŁAJ

Lavryk Denys

Markiewicz Mikołaj Franciszek

Meleshko Milana

Nahornyi Bohdan

Olbrych Tymoteusz

Ostaszewski Piotr

Pieleszek Tymon Zawisza

Piotrowska Zuzanna

Plandovska Yeva

Pokrzywińska Matylda Marta

Seifulina Justyna

Sejnota Robert

Usevych Sofiia

Wojtasik Miłosz

Woźny Julian


 

Kwiatki - Maluchityserdecznie witamy :)Kwiatki - Maluchity

 

 

 

 

 

 

 
 
INFORMATOR
REKRUTACJA 2022/2023
 
 
 
 
Zarządzenia Nr 48/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 31.01.2022 r. w sprawie terminów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, na r. szk. 2022/2023.

 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11754.asp?soid=DEDDF51C14C1498D927C3443BF04FD28
 
 
 
 
 
 
UWAGA RODZICE!
 
 Zgodnie z art. 153 ust. 2 z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082), rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

Rodzice składają deklaracje od dnia 22.02.2022r. do 28.02.2022 

Wypełnione deklaracje należy włożyć do urny znajdującej się w szatni przedszkola.

W szatni znajdują się druki dla rodziców, którzy nie mają możliwości wydrukowania dokumentu.

 

DRUKI DO POBRANIA

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023

Klauzula RODO

 


 

 

                                        

 

       Szczecin, 20.01.2022 r.

 

Pan Grażyna Osak

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 32 w Szczecinie

Mając na uwadze aktualną niekorzystną sytuację epidemiologiczną wywołaną zakażeniami  SARS-CoV-2 a także znaczną liczbę ognisk zakażeń w placówkach oświatowo-wychowawczych w celu niezwłocznego podjęcia działań przeciwepidemicznych w  związku z potwierdzonym przypadkiem zakażenia na terenie Państwa placówki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie zwraca się z prośbą o przekazanie poniższej informacji rodzicom/opiekunom dzieci/uczniów oraz osobom pełnoletnim, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną a także odpowiednio poinformowanie narażonych pracowników placówki. 

 

Informacja dla rodziców/opiekunów

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie działając na podstawie:

 

 • art. 33 ust. 1 i 3, art. 34 ust. 2 w związku z art. 2 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
  i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2069),
  § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 r., poz. 861 z późn. zm.),

 

 • wywiadu epidemiologicznego przeprowadzonego przez pracownika tutejszego organu z osobą która uległa zakażeniu SARS-CoV-2 oraz rozmowy z przedstawicielem placówki i uzgodnionej
  w ich następstwie wyniku listy osób narażonych na zakażenie przez bezpośredni kontakt
  z zakażoną osobą, który miał miejsce ostatni raz w dniach: 17.01.2022 r.

informuje, że na uczniów grupy VII MARYNARZE Przedszkola Publicznego Nr 32 w Szczecinie nałożona została kwarantanna, która obowiązuje od następnego dnia po dniu narażenia, tj.

od 18.01.2022 r. do 27.01.2022 r. Formalnie kwarantanna rozpoczyna się w dniu 19.01.2022 r. (tj. z chwilą uzyskania przez tutejszą stację sanitarno-epidemiologiczną informacji o osobie zakażonej) i trwa do w/w terminu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ww. przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym a decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

 

Jednocześnie informuję, że kwarantanna nie dotyczy:

 • osób, które zakończyły hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19, która posiada unijne cyfrowe zaświadczenie COVID lub zaświadczenie o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawane za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.”;

 

Ponadto wskazuje, że w przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych należy  niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

 

W przypadku wątpliwości lub pytań możliwy kontakt za pośrednictwem infolinii 22 250 01 15 lub www.gov.pl

 

Równocześnie proszę o informację zwrotną, czy wszystkie osoby zostały powiadomione o zaistniałej sytuacji.

 

Licząc na Państwa odpowiedzialność żywię nadzieję, że wspólnie podjęte działania przyczynią
się do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego w naszym województwie.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

mgr inż. Karina Tatarata

 
 
 
 
 

                                                                                                                            Szczecin, 19.01.2022 r.

 

Pani Grażyna Osak

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 32 w Szczecinie

 

Mając na uwadze aktualną niekorzystną sytuację epidemiologiczną wywołaną zakażeniami  SARS-CoV-2 a także znaczną liczbę ognisk zakażeń w placówkach oświatowo-wychowawczych w celu niezwłocznego podjęcia działań przeciwepidemicznych w  związku z potwierdzonym przypadkiem zakażenia na terenie Państwa placówki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie zwraca się z prośbą o przekazanie poniższej informacji rodzicom/opiekunom dzieci/uczniów oraz osobom pełnoletnim, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną a także odpowiednio poinformowanie narażonych pracowników placówki. 

 

Informacja dla rodziców/opiekunów

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie działając na podstawie:

 

 • art. 33 ust. 1 i 3, art. 34 ust. 2 w związku z art. 2 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
  i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2069),
  § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 r., poz. 861 z późn. zm.),

 

 • wywiadu epidemiologicznego przeprowadzonego przez pracownika tutejszego organu z osobą która uległa zakażeniu SARS-CoV-2 oraz rozmowy z przedstawicielem placówki i uzgodnionej
  w ich następstwie wyniku listy osób narażonych na zakażenie przez bezpośredni kontakt
  z zakażoną osobą, który miał miejsce ostatni raz w dniach: 17.01.2022 r.

informuje, że na dzieci z grupy rówieśniczej (ID ZGŁOSZENIA W SYSTEMIE SEPIS ZG004599752) Przedszkola Publicznego Nr 32 w Szczecinie nałożona została kwarantanna, która obowiązuje od następnego dnia po dniu narażenia, tj.

od 18.01.2022 r. do 27.01.2022 r. Formalnie kwarantanna rozpoczyna się w dniu 18.01.2022 r. (tj. z chwilą uzyskania przez tutejszą stację sanitarno-epidemiologiczną informacji o osobie zakażonej) i trwa do w/w terminu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ww. przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym a decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

 

Jednocześnie informuję, że kwarantanna nie dotyczy:

 • osób, które zakończyły hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19, która posiada unijne cyfrowe zaświadczenie COVID lub zaświadczenie o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawane za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.”;

 

Ponadto wskazuje, że w przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych należy  niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

 

W przypadku wątpliwości lub pytań możliwy kontakt za pośrednictwem infolinii 22 250 01 15 lub www.gov.pl

 

Równocześnie proszę o informację zwrotną, czy wszystkie osoby zostały powiadomione o zaistniałej sytuacji.

 

Licząc na Państwa odpowiedzialność żywię nadzieję, że wspólnie podjęte działania przyczynią
się do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego w naszym województwie.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

mgr inż. Karina Tatarata

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pani Grażyna Osak

Dyrektor PP nr 32 w Szczecinie

 

Mając na uwadze aktualną niekorzystną sytuację epidemiologiczną wywołaną zakażeniami SARS-CoV-2 a także znaczną liczbę ognisk zakażeń w placówkach oświatowo-wychowawczych w celu niezwłocznego podjęcia działań przeciwepidemicznych w związku z potwierdzonym przypadkiem zakażenia na terenie Państwa placówki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie zwraca się z prośbą o przekazanie poniższej informacji rodzicom/opiekunom dzieci/uczniów oraz osobom pełnoletnim, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną a także odpowiednio poinformowanie narażonych pracowników placówki.

 

Informacja dla rodziców/opiekunów

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie działając na podstawie:

 

 • art. 33 ust. 1 i 3, art. 34 ust. 2 w związku z art. 2 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2069), § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 r., poz. 861 z późn. zm.),

 

 • wywiadu epidemiologicznego przeprowadzonego przez pracownika tutejszego organu z osobą która uległa zakażeniu SARS-CoV-2 oraz rozmowy z przedstawicielem placówki i uzgodnionej
  w ich następstwie wyniku listy osób narażonych na zakażenie przez bezpośredni kontakt
  z zakażoną osobą, który miał miejsce ostatni raz w dniu 14.12.2021 r.

informuje, że na dzieci z grupy Marynarze PP  nr 32 w Szczecinie nałożona została kwarantanna, która obowiązuje od następnego dnia po dniu narażenia, tj.

od 15.12.2021 r. do 24.12.2021 r. Formalnie kwarantanna rozpoczyna się w dniu 16.12.2021 r. (tj. z chwilą uzyskania przez tutejszą stację sanitarno-epidemiologiczną informacji o osobie zakażonej) i trwa do w/w terminu.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ww. przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym a decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

 

Jednocześnie informuję, że kwarantanna nie dotyczy:

osób, które zakończyły hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19, która posiada unijne cyfrowe zaświadczenie COVID lub zaświadczenie o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawane za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.

 

Ponadto wskazuje, że w przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

 

W przypadku wątpliwości lub pytań możliwy kontakt za pośrednictwem infolinii 22 250 01 15 lub www.gov.pl

Równocześnie proszę o informację zwrotną, czy wszystkie osoby zostały powiadomione o zaistniałej sytuacji.

Licząc na Państwa odpowiedzialność żywię nadzieję, że wspólnie podjęte działania przyczynią
się do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego w naszym województwie.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

mgr inż. Karina Tatarata

 
 
 
 
 

 

ZGŁOSZENIA DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY 2022

 

Szanowni Państwo!   

 

W roku szkolnym - 2021/2022 zgłoszenia na dyżur wakacyjny

należy złożyć w dniach: 

 

od 01.12.2021 r. do 10.12.2021 r. 

 

W poniższym linku załączona jest informacja dla rodziców dotycząca dyżuru wakacyjnego: 

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolenr-32/dyzur-wakacyjny-informacja-dla-rodzicow(1).pdf

 

 DRUK ZGŁOSZENIA NA DYŻUR WAKACYJNY

 

 

 

Szanowni Państwo

W związku z pojawieniem się przypadku Covid-19 u jednego z dzieci z gr I,

decyzją sanepidu-  kwarantanną zostaje objęte 14 dzieci z tej grupy,

w okresie od dnia 24.11.2021 do 29.11.2021r.

 

 

 

Szanowni Państwo.

W związku z pojawieniem się przypadku covid-19 u jednego z dzieci z gr V,

decyzją sanepidu-  zawieszona zostaje działalność  tej grupy do dnia  12.11.2021r.

Oficjalne pismo Powiatowego inspektora Sanitarnego- wkrótce zostanie zamieszczona na stronie internetowej przedszkola

dyr PP-32

 
 
 
 

Informuję, iż w grupie V stwierdzono przypadek koronawirusa u jednej z rodzin.

Grupa poddana jest kontroli dyrektorskiej.

Prosimy wszystkich rodziców, aby ściśle kontrolowali stan zdrowia dzieci

i w razie niepokojących objawów skontaktowali się z lekarzem.

 

                                                                                                                                                                         dyrektor przedszkola

 

 
 
 

Szanowni Rodzice.

 

Informuję, iż w grupie I stwierdzono przypadek koronawirusa u jednej z rodzin.

Grupa poddana jest kontroli dyrektorskiej.

Prosimy wszystkich rodziców, aby ściśle kontrolowali stan zdrowia dzieci

i w razie niepokojących objawów skontaktowali się z lekarzem.

 

                                                                                                                                                                         dyrektor przedszkola

 

 

 

Uwaga rodzice dzieci zakwalifikowanych do PP-32

 

 

30.08.2021r proszę przyjść do PP-32 w celu podpisania Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola. 

 

W przypadku nie podpisania potwierdzenia woli, dziecko nie zostanie przyjęte do PP-32.

 

 

 

 
Szanowni Państwo

 

 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Jest i będzie to rok szczególny. Większość rodziców i dzieci będzie musiała przystosować się do niecodziennych wymagań, które w zawiązku z panującą pandemią, będą obowiązywały w przedszkolach i szkołach w całym kraju. Również w naszym przedszkolu będą one przestrzegane. Wprowadzone procedury, sposoby funkcjonowania i zasady, które będą podstawą bezpiecznego pobytu Państwa dzieci w przedszkolu nie wystarczą bez Państwa pomocy, wsparcia i zrozumienia. Wszystkim uczestnikom przedszkolnego życia powinno zależeć na tym, aby jak najbezpieczniej przejść przez okres pandemii, abyśmy jak najdłużej mogli cieszyć się obecnością naszych wychowanków, a dzieci mogły cieszyć się z kontaktu ze swoimi paniami, które są dla nich niezwykle ważne i cenne.

 

                                                         Dyrekcja i pracownicy PP-32

 
 
 

ANEKS Nr 1 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 32 W SZCZECINIE

dotycząca realizacji zadań przedszkola

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

Przprowadzanie dzieci do placówki:

 

 1. Rodzic wchodzi do szatni przedszkolnej. Przy przyprowadzeniu i odbieraniu dziecka oznacza za pomocą czytnika pobyt dziecka w przedszkolu.   Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym pozostać w placówce. (Zaleca się, aby ta osoba. która przyprowadziła również odebrała dziecko). Każdy rodzic winien mieć założoną maseczkę ochronną. Jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie dziecka zachowując przepisowe odległości.
 2. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki rodzic i odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
 3. Rodzic dziecka nowoprzyjętego  przekazuje  dziecko nauczycielowi jednak nie wchodzi na salę , nie przedłuża pobytu w placówce ponad niezbędne minimum.
 4. Rodzice dzieci uczęszczających kolejny rok do przedszkola, NIE WCHODZĄ NA teren przedszkola (z wyłączeniem części wspólnej- szatani).
 5. W pomieszczeniu szatni może przebywać jednocześnie 5 rodziców i 5 dzieci
 6. Rodzic (jeden) z dzieckiem/dziećmi może wejść do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnia) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczka, rękawiczki jednorazowe, lub dezynfekcja rąk przy wejściu).

- Pracownica przedszkola będzie monitorować liczebność rodziców i dzieci w szatni. W przypadku, gdy w przestrzeni wspólnej będzie znajdować się optymalna liczba osób, pozostali czekają przed wejściem do placówki, utrzymując między sobą dystans społeczny.

 1. W szatni należy zachować bezpieczną odległość między osobami tj. od
  1,5 -2 metrów.
 2. Po południu żaden rodzic NIE WCHODZI NA TEREN PRZEDSZKOLA. Dzieci będą odprowadzane do rodzica. Rodzic sprawnie pomaga dziecku w ubieraniu się i w raz z dzieckiem opuszcza przedszkole (nie można przebywać również na terenie placu zabaw).
 3. Rodzice przyprowadzają dzieci w godzinach otwarcia oddziałów. Dzieci powinny być przyprowadzone do godz. 8.30 po tym czasie drzwi przedszkola będą zamknięte.
 1. Godziny pracy oddziałów-

 Gr. I. Krasnoludki      

poniedziałek, wtorek, czwartek- 8.00-15.30

      środa, piątek- 8.15- 15.30

 

 

Gr. II Misie

Godziny pracy grupy: 

       6.00-16.00

 

Gr. III Pszczółki

Godziny pracy grupy:

 poniedziałek, wtorek, czwartek-     7.30-16.15 

 środa - 7.15- 16.15,

            piątek  - 7.15- 16.00          

 

 

Gr. IV Nutki

 Godziny pracy grupy:  6.30- 16.30

 

 

Gr. V Biedronki

Godziny pracy grupy: 

poniedziąek, wtorek, środa- 7.15- 16.15

czwartek, piątek- 7.45- 16.15

 

 

Gr. VI Motylki

Godziny pracy grupy:

 7.15- 15.15

 

Gr VII Marynarze

 poniedziałek, wtorek-

        7.30- 16.00

 środa, czwartek, piątek  -7.00-16.00

 

 

Zasady obowiązujące rodziców

 

 1. Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola od 1.09.2020 składa oświadczenie nr 1, że nie jest objęty kwarantanną oraz zobowiązuje się, że w przypadku objęcia kwarantanną, rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej, niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora przedszkola/szkoły. Objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu.
 2. Zakazuje się przyprowadzać do przedszkola dzieci zakatarzonych, kaszlących, z podwyższoną temperaturą. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury
 3. Jeśli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, oraz temp ciała będzie podwyższona to zostanie odizolowane i rodzic musi je odebrać w ciągu 1 godziny. Dziecko może ponownie wrócić do przedszkola wyłącznie po dostarczeniu oświadczenia nr 2 rodzica, że dziecko jest zdrowe.
 4. Wprowadza się zakaz przynoszenia własnych zabawek do przedszkola.
 5. Zobowiązuje się rodziców do uczenia dzieci zasad higieny.
 6. Każdorazowa nieobecność dziecka w przedszkolu musi być zgłoszona do przedszkola z podaniem przyczyny nieobecności-  mailowo ( mail do odpowiedniej grupy).
 7. Rodzic pisemnie potwierdza fakt zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa 
  w Przedszkolu Publicznym nr 32 w Szczecinie dotyczącą realizacji zadań przedszkola w związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1
 8.  Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola.

 

 

2. Odbieranie dzieci z przedszkola:

 

 1. Rodzic wywołuje dziecko nie wchodząc do sali.  Jeśli dzieci są w ogrodzie rodzic czeka na dziecko przy wyznaczonym miejscu w ogrodzie . W szatni nadal obowiązuje ograniczona liczba osób i dystans społeczny.

 

OŚWADCZENIE 1  - złożyć u nauczycielek grup  01.09.2021

 

OŚWIADCZENIE 2  - złożyć po przebytej chorobie

 

 
 

 

 

 

 
 

Przedszkole nr 135

Jak pomóc dziecku w adaptacji do przedszkola?

Większość dzieci, mniej lub bardziej emocjonalnie przeżyje rozstanie z rodzicami i adaptację w nowym miejscu. Także dla rodziców, którzy jak dotąd byli jedynymi i najważniejszymi opiekunami dla swojego dziecka, stresem jest to, iż muszą swoje dziecko pozostawić w nieznanym miejscu. Zarówno rodzic jak i dziecko w tym szczególnym czasie mogą odczuwać takie uczucia jak smutek, tęsknota czy lęk i uczuć tych nie należy wypierać czy im zaprzeczać. Są one naturalną reakcją pojawiającą się w pierwszej fazie adaptacji. Dlatego przyjmijmy, że ich wystąpienie musimy zaakceptować i stopniowo przejść przez ten czas, który prawdopodobnie wkrótce dostarczy nam o wiele przyjemniejszych emocji.

Jak długo trwa adaptacja do przedszkola?

U większości dzieci okres ten trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. O jego rzeczywistej długości decyduje wiele czynników, jak dojrzałość emocjonalna konkretnego dziecka, sposób, w jaki do tej pory funkcjonowało, jak również postawa rodziców w tym początkowym okresie.

Warunkiem pozytywnej adaptacji przedszkolnej przede wszystkim jest ugruntowanie się w dziecku przekonania, że rodzic nie odchodzi na zawsze, że wróci po niego, pomimo, iż akurat w tym momencie fizycznie nie jest przy nim obecny. Prędzej czy później, w wyniku codziennych doświadczeń, dziecko zauważy tę zależność, więc po prostu trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jak każde trudne doświadczenie przez które się przejdzie, także i to, zdobyte w trakcie adaptacji do przedszkola, ma dużą wartość – uodparnia emocjonalnie, wzmacnia w dziecku poczucie wiary w siebie i otwiera mu drogę do dalszego rozwoju.

 

 

Adaptacja rodzica do nowej sytuacji

Jest ona równie ważna, ponieważ dziecko wyczuwa emocje mamy i taty i jeżeli my będziemy zachowywać się nerwowo, to ten stan udzieli się naszemu dziecku. Dlatego niezwykle ważne jest nasze podejście i sposób w jaki przeżywamy rozłąkę z naszym dzieckiem. Nasza optymistyczna postawa na pewno pozwoli dziecku poczuć się pewniej. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że rozłąka i tak kiedyś musi nastąpić. Jeżeli jesteśmy przekonani, że dobrze robimy (bo najlepiej znamy nasze dziecko) to nie możemy nagle, w chwili kryzysu, zmienić decyzji i już po pierwszym dniu zrezygnować z przedszkola, bo trudno jest patrzeć na płacz dziecka. Płacz jest normalną reakcją na zmianę i rozstanie. Często dziecko płacze przy samym rozstaniu, testując naszą wytrzymałość, jednak gdy znajdzie się na sali, wśród innych dzieci i nowych zabawek, płacz szybko mija. Jego zainteresowanie nowym otoczeniem pozwala mu zapomnieć na jakiś czas o tym, co jeszcze przed chwilą działo się w szatni. Później zaczynają się zajęcia, posiłki i inne kolejne czynności, które absorbują uwagę dziecka i tak stopniowo, dzień po dniu, stają się dla niego rutyną, do której się przyzwyczaja.

Pierwsze dni w przedszkolu – o czym warto wiedzieć

 • Rodzice muszą być pewni swojej decyzji o posłaniu dziecka do przedszkola. W obecności dziecka nie powinni poddawać w wątpliwość tego, czy dobrze czy źle robią. Dziecko momentalnie wyczuje nasze wahanie, co z pewnością nie pomoże mu w adaptacji.
 • Mów pozytywnie o przedszkolu, ale nie idealizuj go zanadto. Przedstaw je jako przyjemne miejsce, w którym będzie spotykał się z rówieśnikami i uczył mnóstwa nowych rzeczy.
 • Opowiedz dziecku o tym jak sam chodziłeś do przedszkola w dzieciństwie. Co wspominasz najmilej?
 • Jeśli to możliwe, rozsądnym pomysłem, jest odprowadzanie dziecka w tych pierwszych dniach przez osobę silniejszą emocjonalnie.
 • Nie przedłużaj pożegnań i nie roztkliwiaj się przy dziecku.
 • Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu. Jeśli zrobisz to chociaż raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić.
 • Początkowo odbieraj dziecko wcześniej i stopniowo wydłużaj jego pobyt.
 • Zapewniaj dziecko, że wrócisz po niego, podając porę przybycia, np. po obiedzie. Niezwykle istotne jest spełnianie tych umów od samego początku. To budzi zaufanie i dziecku łatwiej rozstać się z rodzicem, który każdorazowo przychodzi po niego w ustalonym czasie.
 • Jeśli to możliwe przez początkowy okres nie przychodź po dziecko jako ostatni. 
 • Zadbaj o wygodne ubranie dziecka. Pozostaw w szafce w szatni dodatkowe ubrania na zmianę.
 • Nie zmuszaj dziecka  do  tego by  zawsze  od razu opowiadało o tym, co wydarzyło się w przedszkolu. Z czasem maluch sam zacznie opowiadać o swoich przeżyciach.
 • Warto nawiązać kontakt z wychowawcą grupy. Nauczyciel chętnie poinformuje rodzica o tym, jak dziecko zjadało posiłek, jak się zachowywało, jak radzi sobie podczas zabaw z rówieśnikami.                      
 • W żadnym wypadku nie straszmy dziecka przedszkolem, stosując ostrzeżenia typu: „Jak nie będziesz mnie słuchał, to w przedszkolu Cię nauczą” itp.
 • nastaw się pozytywnie – zarażaj dziecko optymizmem,
 • nie miej wyrzutów sumienia, że „zostawiasz” dziecko,
 • pamiętaj, że płacz jest normalną reakcją na zmianę i rozstanie, często nie trwa tak długo jak nam się wydaje,
 • nie poddawaj się po kilku pierwszych, „płaczliwych” dniach – trudne emocje w tych dniach są naturalne i trzeba je zaakceptować,
 • zaufaj nauczycielkom przedszkolnym, które są specjalistami w swoim fachu,
 • skup się na korzyściach, które dzięki przedszkolu zyska Twoje dziecko
 • weź pod uwagę fakt, że rozłąka i tak kiedyś nastąpi – dziecko pójdzie do szkoły, a przygotowanie do niej zdobywa właśnie w przedszkolu.
 • Pamiętaj! Każda zmiana daje szansę na rozwój. Zdobyte w przedszkolu doświadczenia są jedyne w swoim rodzaju. Grupa przedszkolna daje możliwość poznania podstawowych zasad życia w społeczności. Zasady obowiązujące w kontaktach z ludźmi musi poznać każdy i przedszkole bardzo się w tym przydaje.

"Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu"

Robert Fulghum

Przedszkole nr 135

 
 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

W ZMIENIONYCH WARUNKACH


 

Rodzicu,

ze względu na bezpieczeństwo Twoje i Twojego dziecka

 • śledź na bieżąco publikowane komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły, przedszkola;

 • unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe);

 • przestrzegaj zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie;

 • przysługuje Ci zwolnienie od pracy z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) - ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 z późn. zm.), przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni;

 • jeśli możesz załatwiaj sprawy, które nie wymagają osobistych kontaktów drogą telefoniczną, mailowo, a płatności dokonuj przelewem;

 • ze względu na zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych w całym mieście w różnych instytucjach, urzędach może wystąpić duża absencja na stanowiskach pracy - prosimy o wyrozumiałość;

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji
  w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę - dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

 • korzystaj na bieżąco z systemów komunikacji z nauczycielami, na których zamieszczane będą materiały dydaktyczne wysyłane przez nauczycieli do samodzielnej pracy uczniów w domu;

 
 

 

 
 
Znalezione obrazy dla zapytania iskierka radości 17 edycja
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

  

 

 

 

 

         

 
 
                                                                                                                                                                 
Aktualności