Menu
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu

 

 

 
Nasza placówka położona jest w centrum Szczecina w sąsiedztwie Zamku Książąt Pomorskich.
Posiada bardzo dobre warunki lokalowe i bogatą bazę. Budynek składa się z trzech kondygnacji, na których znajdują się przestronne szatnie, duże i kolorowe sale zajęć, biblioteka, gabinet pielęgniarski, pokój metodyczny. Sale urządzone w funkcjonalny i estetyczny sposób, podzielone na kąciki zainteresowań, bogato wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne zachęcają dzieci do tworzenia, eksperymentowania i wypoczynku. Przy każdej sali znajduje się łazienka do dyspozycji dzieci.
 
  • drabinki
  • huśtawki
  • zjeżdżalnie 
Podwórko jest bogato zazielenione, otoczone drzewami i krzewami, które w upalne dni chronią dzieci przed słońcem.
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 16.30. Prowadzimy siedem grup przedszkolnych.
 
W 2004r. nasze przedszkole otrzymało tytuł „Zachodniopomorska Placówka Jakości”. Promujemy zdolności artystyczne dzieci w szerokim zakresie.
Nasi wychowankowie zdobywają nagrody w konkursach plastycznych, muzycznych i teatralnych.
Szczególne miejsce w działalności naszego przedszkola zajmuje edukacja prozdrowotna i ekologiczna.
Przystąpiliśmy do programu „Placówki Promujące Zdrowie”. Prężnie działa LOP.
Prowadzimy szeroki zakres działań dydaktyczno-wychowawczych, dzięki którym nasi wychowankowie będą świadomi, wrażliwi, ciekawi, aktywni, pozytywnie nastawieni, samodzielni w ustawicznym kształceniu i samokształceniu. Umiejętności te pozwolą sprostać zadaniom w ich późniejszym życiu.
W działaniach edukacyjnych wspiera nas Rada Rodziców. Wspólnie z rodzicami podejmowane są ważne decyzje oraz organizowane uroczystości przedszkolne. Współpracujemy także z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną. Wszystkie nasze dzieci mają zapewnioną pomoc psychologiczną logopedyczną. 
 
 
- pedagogika zabawy,
- metoda dobrego startu,
- metoda wspomagania dziecka do skupienia uwagi i zapamiętywania wg koncepcji prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
- ruchu rozwijającego Weroniki Sherbornne,
- metoda Marii Montessorii,
- edukacji matematycznej prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.
 
Działania wychowawczo–dydaktyczne organizujemy na podstawie następujących programów:
- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego MEN,
- "Nasze Przedszkole"- Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska.
 
KADRA PEDAGOGICZNA
 
 
Nauczycielki wspomagają rozwój dzieci zwracając szczególną uwagę na ich wrodzony potencjał, zdolności i predyspozycje kierując się uniwersalnymi wartościami.

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-26