Strona głowna  /  Dla rodziców
Dla rodziców
                      
Prawa i obowiązki
 
 
”PRAWA DZIECKA”
 
Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Spisali dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:
                                    
 
                                                                                                                                               Czytaj dalej
 
 
 ADRESY INSTYTUCJI UDZIELAJĄCYCH POMOCY
 
- CENTRUM PSYCHOLOGOCZNO- PEDAGOGICZNE
  ul Łaziebna 6 70-557 Szczecin tel. 091 4418120
 
- REJONOWY OŚRODEK POMOCY RODZINIE ŚRÓDMIEŚCIE
  ul. Jana Kazimierza 20, 71-620 Szczecin, tel . 091 48-07-024, 091 48-07-020
  ul. Pocztowa 16 70-361 Szczecin, tel. 091 48-49-146
 
                                                          Czytaj dalej
 
 
Model absolwenta Przedszkola Publicznego nr 32
 
 
Efektem edukacji dziecka w naszym przedszkolu jest wiedza, umiejętności i postawy na takim poziomie, który umożliwi mu osiągnięcie dojrzałości szkolnej w następujących zakresach:
 
1. Edukcja społeczno - emocjonalna. Dziecko:
 
- przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej, współdziała z kolegami
i z dorosłymi
- rozpoznaje emocje, potrafi nad nimi zapanować i właściwie reaguje na emocje innych
- jest samodzielne w zakresie samoobsługi
- utrzymuje porządek w miejscu zabawy i pracy
                                                                   Czytaj dalej
 
 
 
 
Organizacja dnia pobytu dziecka w przedszkolu.
W organizacji dnia pobytu dziecka w przedszkolu uwzględnia się potrzebę regularnego żywienia dzieci, potrzebę poobiedniego odpoczynku (ok. 1 godziny), codziennego pobytu na
świeżym powietrzu, potrzebne zmienności ruchu i pozycji z czego wynika konieczność przeplatania zabaw i zajęć o mniejszej lub większej intensywności ruchu oraz potrzebę utrzymania właściwej proporcji dowolnej o obowiązkowej aktywności dziecka i przeznaczenia jak najwięcej czasu na zabawę.
                                                                          Czytaj dalej
 
"Hejnałek" - placówką promującą zdrowie
Do napisania tego artykułu skłoniła mnie chęć podzielenia się moimi doświadczeniami jako koordynatora ds. promocji zdrowia w Przedszkolu Publicznym nr 32 w Szczecinie, placówce należącej do Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Chciałam pokrótce przedstawić przebieg naszych działań, ich rezultaty, sukcesy i porażki.
                                                                          Czytaj dalej 
 
 Charakterystyka rozwojowa dzieci w wieku przedszkolnym
- silna więź z rodziną
- potrzeba bezpieczeństwa, akceptacji, stałości środowiska
- odporność psychofizyczna zależna od pory dnia, pory roku, pogody
- krótki czas skupienia uwagi
- poznawanie świata przez działanie w "całościowy" sposób
- myślenie konkretne i konkretno - obrazowe
- duża aktywność fizyczna, ruch, manipulacja
- pytania jako przejaw ciekawości
- egocentryzm jako cecha rozwojowa, potrzeba uwagi, bycia w centrum
- duża wrażliwość uczuciowa, rola uczuć w poznawaniu i przeżywaniu świata
- intensywny rozwój wyobraźni, odtwarzanie w zabawie różnych sytuacji i ról społecznych
- potrzeba warunków dla własnej inicjatywy
 
Ramowy rozkład dnia
1. Ranek:
- wspólna zabawa
- zabawy i zajęcia indywidualne
- praca wyrównawcza i z dzieckiem zdolnym
- przygotowanie warsztatu pracy do działalności w różnych obszarach aktywności.
                                                                              Czytaj dalej
 
Więcej artykułów…
Tradycje i zwyczaje przedszkola
Dojrzałość szkolna
 

Ostatnia aktualizacja: 2017-11-21