Strona głowna  /  Aktualności
 
WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKOLA
 
 
 

Rekrutacja do  przedszkoli publicznych

i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych

 

 

  UCHWAŁA NR XXVIII/724/17

RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez

Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/723/17

RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego

do publicznych szkół podstawowych prowadzonych

przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

 
 

 

                                             Drodzy Rodzice

Nasze przedszkole przystąpiło do programu „Dzwonek na obiad”.

Program jest realizowany przez Fundację „Być Bardziej”,

pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Celem przedsięwzięcia jest walka z niedożywieniem wśród najmłodszych.

Akcja przeprowadzona będzie w terminie:

od 1 do 29 marca 2018

W wyżej wymienionym termine, w holu szatni,

wystawiona będzie puszka.

Wrzucając do niej datek wesprzecie Państwo naszą akcję.

Z góry dziękujemy za zainteresowanie ... i okazane serce

                                                      Dyrekcja i nauczyciele PP nr 32

 
 

Komunikat dla Rodziców

Decyzją Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb rodziców oraz w związku ze zmianami dotyczącymi organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikającymi z przepisów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, dotyczących w szczególności:

  • warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  • zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
  • indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

począwszy od 5 lutego 2018 r. wizytatorzy zajmujący się ww. problemami w Kuratorium Oświaty w Szczecinie  będą pełnić dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 -  17.00.  Będziecie Państwo mogli zasięgnąć informacji, skorzystać z porady, omówić problem swojego dziecka. Poniżej podajemy dane do kontaktu:

Hanna Markowska – tel. 91 44 27 542

Monika Piątkowska – tel. 91 44 27 563                     

oraz osobiście w Kuratorium Oświaty, ul. Wały Chrobrego 4, parter, pok. nr 10

 

   

 

UC
 
Znalezione obrazy dla zapytania iskierka radości 17 edycja
Drodzy Rodzice!
 
Nasze przedszkole po raz kolejny przyłączyło się
do akcji charytatywnej " Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości".
 

            

 

UMOWA CYWILNO- PRAWNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018
 
 

ANEKS DO UMOWY

 

 

 

 
 

 

 
           
 
 
                                                                                                                                                                 
Aktualności